Breaking News

9 UFABET101 UFABET350 Default Placeholder

แนะวิธีเลี่ยง “มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง” ระวังฟาสต์ฟู้ด อาหารปิ้งย่าง และเนื้อสัตว์แปรรูป

อาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ แนะวิธีเลี่ยง “มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง” ระวังอาหารฟาสต์ฟู้ด ปิ้งย่าง เนื้อสัตว์แปรรูป นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สำหรับประเทศไทยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงพบได้บ่อยเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับ 2 ในเพศหญิง ข้อมูลประมาณการณ์ ในปี 2561 จะมีผู้ป่วยใหม่ราว 13,000 ราย และเสียชีวิตประมาณ 5,000 คน ปัญหาอุปสรรคของการรักษาโรคมะเร็งคือ โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีจำนวนเตียงไม่เพียงพอ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับยาเคมี จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลทุกครั้ง บางครั้งทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาไม่เป็นไปตามรอบการให้ยาและขาดความต่อเนื่อง ดังนั้นกรมการแพทย์ พร้อมโรงพยาบาลต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ร่วมผลักดัน นโยบายเรื่องการให้ยาเคมีบำบัดที่บ้าน(Home chemotherapy) เป็นชุดสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2563 ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตรงเวลามีประสิทธิภาพ ให้ผลลัพธ์ต่อสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่ดีกว่า และมีต้นทุนต่ำกว่าการบริการยาเคมีที่โรงพยาบาล ข่าวอาหาร นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมากโดยเฉพาะพฤติกรรมการบริโภค เช่น อาหารไขมันสูง อาหารฟาสต์ฟู้ดต่างๆ ได้รับความนิยมมากขึ้น การกินอาหารปิ้งย่างไหม้เกรียม อาหารจากน้ำมันทอดซ้ำ และเนื้อสัตว์แปรรูป ถือเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญต่อการเกิดโรค และปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ขาดการออกกำลังกาย การมีภาวะอ้วนน้ำหนักเกิน ตลอดจนการมีประวัติครอบครัวหรือตนเองเป็นติ่งเนื้อในลำไส้ โดยมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงมักจะไม่มีอาการในระยะเริ่มแรกของโรค จะมีอาการก็ต่อเมื่อโรคลุกลามมากขึ้นจนถึงระยะสุดท้าย ส่งผลทำให้การรักษาไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร ซึ่งอาการของโรคที่พบบ่อย ได้แก่ การถ่ายอุจจาระผิดปกติ มีอาการท้องผูกสลับท้องเสีย ถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง ถ่ายไม่สุด ถ่ายเป็นมูกหรือมูกปนเลือด หรืออาจถ่ายเป็นเลือดสด และมีอาการปวดท้อง แน่นท้อง ท้องอืด จุกเสียด ทั้งนี้ มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง มักพบในผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรรับการตรวจคัดกรองโรค หากผิดปกติควรได้รับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

แนะนำข่าวอาหาร อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : เทรนด์บริโภคโปรตีนจากหนอน แมลง และพืชกำลังมา คาดเป็นสินค้าส่งออกตัวใหม่

Share Article: