Breaking News

9 UFABET101 UFABET350 Default Placeholder

เมืองน้ำดำโชว์ต้นแบบผ้าขิตทอมือลายไดโนเสาร์

ออกแบบ เพื่อสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ที่วัดพุทธนิมิต (ภูค่าว) นายวสันต์ ชิงชนะ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เยี่ยมชมสินค้าชุมชน ประเภทสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น โดยกลุ่มชาวบ้านได้นำเสื้อตัดเย็บมือ ตกแต่งด้วยขิตไดโนเสาร์ ผ้าทอมือลายขิตไดโนเสาร์ และผ้าไหมแพรวา จัดแสดงสินค้าต้นแบบ ที่วัดพุทธนิมิต(ภูค่าว) โดยนายอุทัย สิงห์ทอง พัฒนาการจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นายชัชชัย กลีบมะลิ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ นางศุภวรรณ พงษ์ นุ่มกุล พัฒนาการอำเภอสหัสขันธ์ ร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ของชุมชน ข่าวออกแบบ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน นำโดย พล.ท.จเรศักดิ์ อานุภาพ ส.ว.หัวหน้าคณะ มีนายเกียว แก้วสุทอ นายวีระศักดิ์ ภูครองหิน นายสุชัย บุตรสาระ และนายรณวิทย์ ปริยฉัตระกูล ส.ว. ร่วมคณะเดินทาง นอกจากนี้ยังได้พบปะผู้นำชุมชน ผู้บริหาร อปท. เพื่อนำเสนอการใช้พื้นที่เขื่อนลำปาวให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการผลักดันด้านการท่องเที่ยว และการสร้างสะพานเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยง อำเภอเก่า บ้านคำคา และอำเภอใหม่ บ้านนาสีนวล ต่อยอดการท่องเที่ยววิถีชุมชน

แนะนำข่าวออกแบบ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : นครปฐม – นักศึกษานิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด

Share Article: