Breaking News

9 UFABET101 UFABET350 Default Placeholder

ส.อ.ท.เบรกเกมขึ้นค่าไฟฟ้า ต้นทุนอ่วมพาณิชย์ตรึงราคา

เศรษฐกิจ ส.อ.ท.ไม่ทน เคลื่อนไหวปมค่าไฟพุ่ง ตั้งคณะทำงานด้านพลังงาน เตรียมยื่นขอตรึงหรือลดค่าไฟงวด 2 เดือน พ.ค.-ส.ค. ขณะที่ คกก.ด้านเศรษฐกิจระดม 45 อุตสาหกรรม ทำเวิร์กช็อป กู้วิกฤตต้นทุนพุ่ง “ปุ๋ย-ยาฆ่าแมลง” โอดตรึงราคานานข้ามปีแบกต้นทุนหลังแอ่นกรมการค้าภายในเผย ผงซักฟอก-อาหารสัตว์ ยื่นขอปรับราคาแต่ยังไม่อนุมัติ หลังจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าเอฟทีงวดที่ 1 สำหรับเดือน ม.ค.-เม.ย. 2566 ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าภาคเอกชนลง ทำให้อัตราค่าไฟที่ต้องจ่ายลดลงจาก 5.69 เหลือ 5.33 บาทต่อหน่วย พร้อมทั้งให้คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ซึ่งมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เข้าพบรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เมื่อช่วงก่อนปีใหม่ นำมาสู่การตั้งคณะกรรมการร่วมรัฐและเอกชนด้านพลังงาน (กรอ.พลังงาน) แก้ปัญหาร่วมกัน แต่การหารือครั้งนั้นไม่มีตัวแทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหลังจากนั้นภาคเอกชนจากหลายธุรกิจ เช่น โรงพยาบาลเอกชน ประกาศปรับขึ้นค่าบริการ กางแผนสู้ศึกค่าไฟแพง

ล่าสุด ผู้สื่อข่าว “ประชาชาติธุรกิจ” รายงานว่า นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ข่าวเศรษฐกิจ ได้ตั้งคณะทำงาน (Task Force) ด้านพลังงาน ขึ้นมา 1 ชุด มีนายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธาน ส.อ.ท. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อพิจารณาจัดทำแนวทางเกี่ยวกับบริหารจัดการต้นทุนด้านพลังงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ ขณะเดียวกันก็มอบให้ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ รองประธาน ส.อ.ท. ในฐานะประธานคณะกรรมการสายงานเศรษฐกิจและวิชาการ ทำการศึกษาเชิงวิชาการเกี่ยวกับปัญหาต้นทุนการผลิตของภาคเอกชนที่เพิ่มสูงขึ้น และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยในภาพกว้าง นายอิศเรศกล่าวกับ “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า แนวทางการทำงานของคณะทำงานด้านพลังงานจะเป็นการแก้โจทย์เรื่องต้นทุนพลังงานและค่าไฟฟ้า เป้าหมายระยะสั้นจะขอให้ กกพ.พิจารณาตรึงราคาหรือปรับลดค่าไฟฟ้างวด 2 เดือน พ.ค.-ส.ค. 2566 เพื่อบรรเทาภาระต้นทุนผู้ประกอบการและราคาสินค้า เนื่องจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนค่าไฟฟ้ามีแนวโน้มดีขึ้น อาทิ ค่าบาทที่เริ่มแข็งค่าขึ้น ส่งผลดีต่อการนำเข้าพลังงาน ประกอบกับสถานการณ์การผลิตที่แหล่งเอราวัณจะเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้น และหากสงครามรัสเซีย-ยูเครนไม่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ แนวโน้มราคาพลังงานน่าจะลดลง จากเดิมที่ กกพ.เคยประเมินสมมุติฐานค่าไฟฟ้าไว้สูงสุด 6 บาท หากค่าไฟปรับลดลง จะมีผลต่อราคาสินค้าและเงินเฟ้อในไตรมาส 2 ส่วนระยะกลาง-ระยะยาว จะพิจารณาแนวทางการดูแลโครงสร้างราคาค่าไฟฟ้าเพื่อให้ไทยสามารถแข่งขันได้ หากเข้าสู่ช่วงการเลือกตั้งและมีการเปลี่ยนผ่านการทำงานทางนโยบาย แนวทางนี้จะเป็นเสมือนการทำการบ้านสำหรับรัฐบาลชุดต่อไปให้สานต่อ เพราะเชื่อว่าปัญหาค่าครองชีพ ราคาสินค้า จะเป็นเรื่องแรกที่รัฐบาลจะต้องเข้ามาดูแล ดังนั้น ส.อ.ท.จะต้องทำให้พร้อม เพื่อที่รัฐบาลใหม่จะต้องไม่เริ่มที่ศูนย์สามารถที่จะรับต่อไปได้ ซึ่งผลสรุปของคณะทำงานนี้จะถูกบรรจุไว้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งของคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : จับตา ค่าไฟฟ้าสีเขียว “UGT 2 อัตรา” ลงทุนพลังงานสะอาด

Share Article: