Breaking News

9 UFABET101 UFABET350 Default Placeholder

รฟท.เตรียมจ่ายงวดแรกสัญญา 2.3 “ไทย-จีน” กว่า 7.6 พันล้านบาท เดินหน้าผลิตขบวนรถไฮสปีด

ออกแบบ รฟท.เตรียมจ่ายค่างานระบบและขบวนรถ สัญญา 2.3 รถไฟไทย-จีน งวดแรกกว่า 7,600 ล้านบาท หรือ 15% จากมูลค่ารวม 5.06 หมื่นล้านบาท หลังบอร์ด รฟท.เห็นชอบแผนบริหารอัตราแลกเปลี่ยนรองรับค่าบาทอ่อน พร้อมเร่งตรวจรับแบบและเดินหน้าผลิตขบวนรถ เป้าเปิดปี 70 นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) รฟท. ที่มีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2566 มีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนสัญญา 2.3 (งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟ และจัดฝึกอบรมบุคลากร) โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา) วงเงินสัญญา 50,633.50 ล้านบาท เพื่อให้เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน และเป็นไปตามความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) โดยมีส่วนที่ต้องชำระเป็นสกุลต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อเตรียมจ่ายเงินงวดแรก (ADVANCE PAYMENT) 15% ช่วงเดือน ก.พ. 2566 ตามเงื่อนไขสัญญา 2.3 วงเงิน 50,633.50 ล้านบาท กำหนดชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ 80% จำนวน 1,313,895,273 ดอลลาร์ (40,506.8 ล้านบาท) เป็นสกุลบาท 20% หรือ 10,126.5 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามกรอบวงเงินที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบสัญญา 2.3 จะมีการชำระเป็นเงินสกุลดอลลาร์ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดในช่วงวันที่ 25 เม.ย. 2562-วันที่ 30 พ.ย. 2562 ที่อัตรา 30.82955 บาทต่อ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ ข่าวออกแบบ  ขณะปัจจุบันอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ประมาณ 33 บาท ดังนั้น คณะทำงานบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนของสัญญา 2.3 ซึ่งมีรองผู้ว่าฯ รฟท. ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนกรมการขนส่งทางราง เป็นต้น จึงร่วมพิจารณาแผน โดยได้ทำหนังสือสอบถามความเห็นไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ประเด็นการใช้อัตราแลกเปลี่ยนในการจ่ายค่างานสัญญา 2.3 โดยผู้แทน สลค.ได้ให้ความเห็นว่ามติ ครม.ไม่ได้กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่ ดังนั้น ในการชำระค่างาน ในแต่ละงวดให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยน ในขณะนั้นกรณีอัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลง จนส่งผลกระทบทำให้กรอบวงเงินสัญญาเพิ่มขึ้น ให้นำเสนอ ครม.ขยายกรอบในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อไป รายงานข่าวแจ้งว่า รฟท.จะมีการจ่ายเงินงวดแรก (ADVANCE PAYMENT) ช่วงปลายเดือน ก.พ. 2566 ที่สัดส่วน 15% ของมูลค่าสัญญา (50,633.50 ล้านบาท) คิดเป็นวงเงินประมาณ 7,600 ล้านบาท โดยจะจ่ายเป็นเงินสกุลดอลลาร์ ประมาณ 195 ล้านเหรียญ US และเงินบาทอีกประมาณ 1,518 ล้านบาท สำหรับความคืบหน้างานสัญญา 2.3 (สัญญาการวางรางและระบบการเดินรถ ระบบอาณัติสัญญาณ พร้อมขบวนรถ) วงเงิน 50,633.50 ล้านบาท

แนะนำข่าวออกแบบ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : ม.กรุงเทพ เผยกุญแจสู่อนาคตของคนรุ่นใหม่

Share Article: