Breaking News

9 UFABET101 UFABET350 Default Placeholder

ยอดทัวร์ต่างชาติพุ่ง 15 เท่าตัว ทางเครื่องบินเยอะสุด 97.17% คมนาคมมั่นใจพร้อมรับมือ

สังคม “ศักดิ์สยาม” เผยยอดทัวร์ต่างชาติพุ่ง 15 เท่าตัว ทางอากาศมีสัดส่วนปริมาณผู้โดยสารสูงสุด 97.17% คมนาคมมั่นใจพร้อมรับมือ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เผยสถิติปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ปี 2565 ณ วันที่ 1 ม.ค.66 มีปริมาณผู้โดยสารเดินทางเข้า-ออกประเทศในทุกมิติการขนส่งรวม 22,577,983 คน โดยเมื่อพิจารณาปริมาณผู้โดยสารรายมิติการขนส่ง พบว่า ทางอากาศมีสัดส่วนปริมาณผู้โดยสารสูงสุด 97.17% รองลงมา คือ ทางถนน 1.30% ทางน้ำ 1.18% และทางราง 0.35% เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบปริมาณผู้โดยสารในปี 65 กับปี 64 พบว่า ปริมาณผู้โดยสารปี 65 เพิ่มขึ้น 1,543.44% จากปี 64 โดยทางน้ำเพิ่มขึ้นมากที่สุด 10,642.85% รองลงมา คือ ทางอากาศ 1,499.67% ส่วนทางถนนและทางรางไม่มีการเดินทางในปี 64 เมื่อพิจารณาปริมาณผู้โดยสารปี 65 พบว่า ในเดือน ธ.ค.65 มีปริมาณผู้โดยสารรวม 4,474,834 คน เพิ่มขึ้น 23.06% จากเดือน พ.ย.65 และเพิ่มขึ้น 171.90% จากค่าเฉลี่ยเดือน ม.ค.-พ.ย.65 โดยเป็นผู้โดยสารขาเข้ารวม 2,325,093 คน จากค่าเฉลี่ยเดือน ม.ค.-พ.ย.65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 835,054 คน เพิ่มขึ้น 178.44 ทั้งนี้สรุปปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะมีดังนี้ 1.ทางถนนมีปริมาณผู้โดยสารเดือน ธ.ค.65 รวม 50,492 คน เพิ่มขึ้น 27.90% จากค่าเฉลี่ยเดือน มิ.ย.-พ.ย.65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 39,477 คน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน พ.ย.65 ซึ่งมีผู้โดยสาร 42,683 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 18.30% เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือน ธ.ค.พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 16,223 คน (32%) และมีผู้โดยสารขาออก 34,269 คน (68%) 2.ทางรางมีปริมาณผู้โดยสารเดือน ธ.ค.65 รวม 5,881 คน ลดลง 66.02% จากค่าเฉลี่ยเดือน ส.ค.-พ.ย.65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 17,306 คน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน พ.ย.65 ซึ่งมีผู้โดยสาร 16,091 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารลดลง 63.45% เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือน ธ.ค.พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 2,842 คน (48%) ข่าวสังคม  และมีผู้โดยสารขาออก 3,039 คน (52%) 3.ทางน้ำมีปริมาณผู้โดยสารเดือน ธ.ค.65 รวม 78,774 คน เพิ่มขึ้น 359.14% จากค่าเฉลี่ยเดือน ม.ค.-พ.ย.65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 17,157 คน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน พ.ย.65 ซึ่งมีผู้โดยสาร 71,118 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 10.77% เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือน ธ.ค.พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 40,453 คน (51%) และมีผู้โดยสารขาออก 38,321 คน (49%) และเมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าระหว่างท่าเรือชายแดนและเรือยอร์ช พบว่า มีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าเรือชายแดน 39,767 คน (98%) และมีปริมาณผู้โดยสารเดินทางด้วยเรือยอร์ช 686 คน (2%) 4.ทางอากาศมีปริมาณผู้โดยสารเดือน ธ.ค.65 รวม 4,339,687 คน เพิ่มขึ้น 171.27% จากค่าเฉลี่ยเดือน ม.ค.-พ.ย.65 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 1,599,745 คน เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน พ.ย.65 ซึ่งมีผู้โดยสาร 3,506,318 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้น 23.77% โดยในเดือน ธ.ค. เป็นการเดินทางขาเข้าประเทศจำนวน 2,265,575 คน เพิ่มขึ้น 178.21% จากค่าเฉลี่ยเดือน ม.ค.-พ.ย.65 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 814,335 คน เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางรายท่าอากาศยานในเดือน ธ.ค. พบว่า มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 3,062,226 คน คิดเป็น 71% มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง 559,555 คน คิดเป็น 13% และมีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาค 717,906 คน คิดเป็น 16% หรือ สัดส่วนการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค คิดเป็น 71:13:16

แนะนำข่าวสังคม อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : ลำปางรถหนึบ! พหลโยธินขาล่อง คนแห่แวะซื้อของกาดทุ่งเกวียน คาดเงินสะพัด 10 ล้าน

Share Article: