Breaking News

ทีดีอาร์ไอเผย 4 อุปสรรคขออนุญาตก่อสร้างใน กทม. ไม่เร็ว-ไม่ชัด-ไม่เชื่อม-ไม่ทันสมัย

 เศรษฐศาสตร์ ในช่วงที่ประเทศไทยกำลังต้องการการพัฒนาเพื่อยกระดับโครงสร้างทางเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นไปอีกระดับเช่นในปัจจุบัน การลงทุนก่อสร้างของภาคเอกชนไทย ถือเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักที่สำคัญโดยตั้งแต่ปี 2560-2564 ภาคเอกชนมีการลงทุนก่อสร้าง คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยสูงถึง 550,000 ล้านบาท หรือเป็นสัดส่วนเฉลี่ย 3.4% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ขณะที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือ กทม. ที่เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจประเทศเป็นอย่างมาก มีการลงทุนของภาคเอกชนด้วยมูลค่าหลักแสนล้านบาทต่อปี และส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างที่พักอาศัย จากสถิติพบว่า กทม.พิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้างและดัดแปลงอาคารไม่น้อยกว่า 16,000 รายต่อปี แต่การขออนุญาตก่อสร้างใน กทม. กลับมีปัญหาอุปสรรคอยู่มาก และต้องการการทบทวนเพื่อลดขั้นตอนต่างๆให้สะดวกมากขึ้น  ข่าวเศรษฐศาสตร์  ขณะเดียวกัน ในปี 2564 การจัดอันดับประเทศที่มีความสะดวกสบายในการขออนุญาตก่อสร้างของธนาคารโลก ได้จัดไทยไว้ที่อันดับ 34 จากทั้งหมด 190 ประเทศ แต่คะแนนประเมินของไทยกลับต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม ซึ่งถูกจัดอยู่อันดับ 2 อันดับ 5 และอันดับ 25 ตามลำดับ

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : ราคาทองวันนี้ล่าสุด 18 ก.พ. 66 เปิดตลาดเช้าวันเสาร์ ปรับขึ้น 100 บาท

Share Article: